Philippine Senior Citizen ID – Requirements & Procedures (FILIPINO)

OSCA – Video

Ang Philippine Senior Citizen ID ay isang ID na binibigay sa mga Pinoy na matatanda. Sa video na ito malalaman ninyo kung paano kumuha ng Senior Citizen’s ID, ano ang mga Requirements, Procedures, at mga Benefits!

Gaya ng nakasaad sa Batas ng Pilipinas sa ilalim ng Republic Act 9994, Ito ay isang batas na nagbibigay ng karagdagang benepisyo at pribilehiyo sa mga senior citizen. Tandaan rin na hindi kami ang Office for Senior Citizen Affairs (OSCA). Para sa karagdagang impormasyon, maaring tawagan o bisatahin ang pinaka malamit na branch.

Watch the Philippine Senior Citizen ID (FILIPINO) Video here:

0:00 INTRO
1:04 Mga Kwalipikasyon
1:59 Mga Requirements
2:05 Paano mag-apply?
2:53 Mga Benefits
3:59 OUTRO

🎬Credits:
Daisy Brust – Host & Editor

© 2022 Copyrights DINS & Dumaguete.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.