Philippine Driver’s License – Student Permit (FILIPINO)

Land Transportation Office (LTO) – Video

Ang Student Driver’s Permit ay isang opisyal na dokumento bigay ng Land Transportation Office (LTO). May bisa ito sa loob ng 1 taon. Pagkatapon ng 31 araw ng makuha ang Student Driver’s Permit, maaari kang mag-aplay para sa isang hindi pang-propesyonal na lisensya sa pagmamaneho.

Panoorin ang video upang malan ninyo kung paano mag apply para sa Student Permit mula sa Land Transportation Office (LTO). Alamin din kung ano ang mga requirements and procedures sa pag kuha ng Student Permit.

Panoorin ang Philippine Driver’s License – Student Permit (FILIPINO) Video sa ibaba:

 

👉LTO Website:
https://lto.gov.ph/
👉LTO Accredited Driving Schools:
https://bit.ly/3pXsQop

TANDAAN: Hindi kami ang Land Transportation Office o LTO. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnay sa iyong pinakamalapit na office branch.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *