Tag Archive for: OSCA

Philippine Senior Citizen ID – Requirements & Procedures (FILIPINO)

Paano mag-apply ng Philippine Senior Citizen ID? Sa video na ito malalaman mo kung ano ang mga Requirements, Procedures, at mga Benefits!